مطلب دیگه ای که میبینم تو بعضی سایتها و وبلاگ ها مینویسن اینه که بعضیا گرمی هوارو بهونه میکنن برای روزه نگرفتن و بعد با طعنه میگن پول میدیم برامون میگیرن.باید بگم که اولا پول دادن برای نماز روزه استیجاری تا طرف زنده است نمیشه دوما اصل روزه نگرفتن گناهش پا برجاست تنها بخشی(یک سوم) از اموالتون رو هم میتونید برای اینکارا وصیت کنید که با توجه به کفاره فک نکنم کفاف این همه روزه و نماز رو بده.

کسى که کفاره روزه رمضان بر او واجب است:

باید یک بنده آزاد کند و یا به دستورى که در مسأله بعد گفته مى‌شود:

1- دو ماه روزه بگیرد.

2- یا شصت فقیر را سیر کند.

3- یا به هر کدام یک مُدّ (که تقریباً ده سیر است) طعام (یعنى گندم یا جو و مانند اینها) بدهد. و چنانچه اینها (روزه گرفتن و یا شصت فقیر را سیر کردن) برایش ممکن نباشد، هر چند مُدّ که مى‌تواند به فقرا طعام بدهد و اگر نتواند بدهد، باید استغفار کند، اگر چه مثلًا یک مرتبه بگوید: أَسْتَغْفِرُ اللّهَ.

احتیاط واجب در فرض اخیر آن است که هر وقت بتواند کفاره را بدهد.

. دستور دو ماه روزه گرفتن‌

کسى که مى‌خواهد دو ماه کفاره روزه رمضان را بگیرد؛ باید سى و یک روز آن‌را پى در پى بگیرد؛ و اگر بقیّه آن پى در پى نباشد، اشکال ندارد.

زمان شروع دو ماه روزه کفاره‌

کسى که مى‌خواهد دو ماه کفاره روزه رمضان را بگیرد؛ نباید موقعى شروع کند که در میان سى و یک روز، روزى باشد که مانند عید قربان روزه آن حرام است.

. بروز اشکال در روزه پى در پى‌

کسى که باید پى در پى روزه بگیرد، اگر در بین آن بدون عذر یک روز را روزه نگیرد، یا وقتى شروع کند که در بین آن به روزى برسد که روزه آن واجب است (مثلًا به روزى برسد که نذر کرده آن روز را روزه بگیرد) باید روزه‌ها را از سر بگیرد.

پیدایش عذر در روزه پى در پى‌

اگر در بین روزهایى که باید پى در پى روزه بگیرد، عذرى مثل حیض، یا نفاس، یا سفرى که در رفتن آن مجبور است؛ براى او پیش آید، واجب نیست بعد از برطرف شدن آن عذر، روزه‌ها را از سر بگیرد؛ بلکه بقیّه را بعد از برطرف شدن عذر بجا مى‌آورد.

در باطل کردن روزه با چیز حرام‌

1- اگر روزه خود را با چیز حرامى باطل کند (چه آن چیز اصلًا حرام باشد مثل شراب و زنا یا‌

به جهتى حرام شده باشد مثل نزدیکى با عیال خود در حال حیض)، بنابر احتیاط کفاره جمع بر او واجب مى‌شود.

2- کفاره جمع اینست که شخص باید یک بنده آزاد کند و دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند، و مى‌تواند به جاى سیر کردن شصت فقیر به هر نفر از اینها یک مُدّ طعام که تقریباً ده سیر است از گندم، جو، نان و یا مانند آن بدهد.

والسلام علی من اتبع الهدی

 


کلمات کلیدی :امام خمینی کلمات کلیدی :کفاره کلمات کلیدی :روزه استیجاری کلمات کلیدی :فقیر کلمات کلیدی :کفاره جمع کلمات کلیدی :مقام معظم رهبری
موضوع :
کلمات کلیدی :امام خمینی کلمات کلیدی :کفاره کلمات کلیدی :روزه استیجاری کلمات کلیدی :فقیر کلمات کلیدی :کفاره جمع کلمات کلیدی :مقام معظم رهبری