برخی مطالب در دنیای اطراف ما آنچنان جولان میدهند و میچرخند و جای خود را به حق و یا از روی ناچاری تغیر میدهند که کمتر کسی جرات مخالفت به خود میدهد و گاهی هم برای مخالفت بسیار دیر میشود.یکی از همین مساَیل روز هفت صفر المظفر است در تقویم های موجود در بازار هفت صفر روز میلاد امام کاظم علیه السلام نشانه گذاری شده در حالی در تمام عالم تشیع الا در ایران باستثنای شهرهای مقدس قم و مشهد روز هفت سفر شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام است در تمام بیوت علما و اکثر هیاتها جلسه روضه بر پامیشود.

قول قوی در مورد میلاد امام کاظم علیه السلام دهه آخر ذیحجه است حتی در روز هفتم صفر حرم ایشان سیاه پوش و عزادار است.

اما چرا این تغییر تنها در ایران ایجاد شده؟

مرحوم مجتهدی میفرمودند:این تغییر را ناصرالدین شاه ایجاد کرد چرا که او متولد ششم صفربود و شام تولد او مصادف بود با شب شهادت امام حسن علیه السلام به همین خاطر برای اینکه این تداخل صورت نگیرد و او بتواند به جشن خود برسد دستور جابجایی به تاریخ و قول ضعیف را میدهد.(ناصرالدین شاه متولد ششم صفر سال 1247ه.ق در روستای کهنمو از توابع اسکو در نزدیکی تبریز است).

مرحوم موسس حوزه و اکثر آقایان و فقهای حاضر در قم و نجف هفت صفر را به عزاداری میپردازند و حتی برخی از علما مانند آیت الله صافی اکیدا توصیه کردند از برپایی جشن در این ایام جدا خود داری کنید.

و السلام علی من اتبع الهدی  موضوع :