تا امروز با خودم که تنها میشدم فکر میکردم که چرا حضرت آقا راضی به مذاکره شدن به قول خودشون ایشون انقلابیند نه دیپلمات چیز زیادی از فک کردنم نمیگذشت که این جواب به ذهنم می آمد که حضرت آقا تنها میخواهند برای همه اتمام حجتی باشد که آمریکا در گفتار و رفتار صادق نیست تا کسی بعدا بهانه نکند و بگوید که ما میتوانستیم دولت و ملت را نجات دهیم و باب گفتگو را باز کنیم اما نگذاشتند. بله حضرت آقا در تمام دولت ها با توجه به اختلاف سلیقه ها و عملکردهای کاملا مختلف آنها همواره راه را برای آن ها باز گذاشته اند و آها را مبسوط الید در تمام امور گذاشتند.

به این عقیده خود یقین بمعنی الاخص داشتم ولی از ابراز ابا داشتم که نکند از امام خود پیشی بگیرم تا امروز در سخنرانی ایشان این نکته را خودشان فرمودند.خوشحالم که تا حدی رهبرم را شناخته ام.

ولی امر مسلمین جهان:همانطور که در مشهد هم گفتم به مذاکره خوش بین نیستم ولی باذن الله از این مذاکرات ضرری هم نمیکنیم واین تجربه ظرفیت فکری ملت مارا بالا خواهد برد....اگر این مذاکرات به نتیجه برسد که چه بهتر ولی اگر نتیجه نگرفتن معنایش این باشد که کشور باید روی پای خودش بایستد. 


کلمات کلیدی :مقام معظم رهبری کلمات کلیدی :روحانی کلمات کلیدی :ظریف کلمات کلیدی :مذاکرات
موضوع :
کلمات کلیدی :مقام معظم رهبری کلمات کلیدی :روحانی کلمات کلیدی :ظریف کلمات کلیدی :مذاکرات